Businesstur, piger på cykel i Latinerkvarteret, Aarhus

Outreach, Impact og Legacy

Foto: Kim Wyon, VisitDenmark

Den bredere værdiskabelse af konferencer.

Det er veldokumenteret, at møder og konferencers turismeøkonomiske værdi er stor og bidrager til vækst inden for serviceerhvervene. Men den bredere værdiskabelse af konferencer er i mindre grad belyst, selv om den internationale interesse for emnet er stort. 

VisitAarhus har været en af pionererne i samarbejde med Wonderful Copenhagen og MeetDenmark i at etablere projekter, som undersøger og afprøver bredere værdiskabelse af konferencer.

For yderligere information, kontakt Kirsten Rudbeck.

Projekter

Innovation og internationalisering i danske virksomheder gennem interaktion med internationale videnskongresser i Danmark

MeetDenmark gennemfører i perioden august  2019 til august 2021 et projekt, der med konkrete videnkongresser som cases skal udvikle en model for, hvordan man kan arbejde mere strategisk og målbart med at udvikle aktiviteter, hvor danske virksomheder får større udbytte at at interagere med videnskongesset. For yderligere information, kontakt Kirsten Rudbeck.


PhD-projekt: The Academic Impact of Scientific Gatherings

VisitAarhus og Wonderful Copenhagen har med støtte fra Innovationsfonden finansieret gennemførelsen af erhvervs-PhD-projektet The Academic Impact of Scientific Gatherings. Projektet viser bl.a. at konferencer kan være det første møde med en destination, som senere fører til forskningssamarbejde og ansættelse af internationale eksperter. For yderligere information om projektet, kontakt Kirsten Rudbeck.